Libri Torrent

Nome Del Torrent Dimensione
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika betreffende audiovisuele coproductie (met Bijlage); ’s-Gravenhage, 11 december 2015
added 23 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978; (met Bijlage) Londen, 7 juli 1978
added 24 sec. ago by nederlandse_overheid
3 KB
Het bericht dat werkgevers veel minder banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben gerealiseerd
added 26 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Hoge vertrekbonussen woningcorporatie
added 28 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Het bericht 'VGZ constateert grote prijsverschillen ziekenhuizen'
added 30 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
De uitspraken van de heer Samsom over het toelaten van 200.000 asielzoekers in Nederland
added 31 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
De vermeende beïnvloeding van de NOS door het Koninklijk Huis
added 32 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016
added 34 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
De rapporten van de auditdienst rijk
added 35 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Besluit verruiming sluitingstijden 2015
added 36 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Ingekomen aanvraag, Sneek, Wagenbrugge 30
added 37 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Verordening rioolheffing 2016 Landerd
added 38 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Scharnegoutum, Zwettewei 54
added 39 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Vaststelling financiële verordening Regio Hart van Brabant
added 40 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
1e wijziging verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016
added 42 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Olympus 2, 6245 EW Eijsden
added 43 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Dokkum, Damzijl 1, plaatsen lichtreclame (verdiept profiel) (weigering omgevingsaanvraag)
added 45 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Besluit buiten behandeling stellen aanvraag Brinkweg 4 -A in Kampen
added 47 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Harste 4
added 48 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Ontheffing carbidschieten Flaas 19 te Den Dungen
added 49 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Amersfoort, Kruiskamp/Koppel, Overige ontheffingen APV (Algemeen Plaatselijke Verordening), Bosbouwweg 17, aanleggen van een inrit, 11-12-2015, Rechtsmiddel: Bezwaar.
added 51 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Ontheffing op grond van artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994Verklaring van geen bezwaar:
added 52 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoevenseweg 39B
added 53 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
added 55 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB
Ingediende melding
added 56 sec. ago by nederlandse_overheid
4 KB